Harmonogram szkoleń i doradztw w projekcie

Harmonogram szkoleń i doradztw w projekcie

Każda osoba, która zgłosi się do udziału w działaniach projektowych musi przejść poniżej opisane etapy projektu. Możesz maksymalnie przyspieszyć Twój czas uczestnictwa w działaniach, ale też możesz go wydłużyć tak, aby jak najlepiej przygotować się do założenia Twojej własnej działalności gospodarczej. Poznaj harmonogram szkoleń i już dzisiaj zarezerwuj te daty w Twoim kalendarzu!

1. Weryfikacja Twojego zgłoszenia

Weryfikację prowadzi przez Wojewódzki Urząd Pracy. Weryfikacji podlega brak korzystania z innych działań z zakresu aktywizacja zawodowej finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Weryfikacja trwa do 7 dni kalendarzowych od zakończenia danego naboru.

2. Doradztwo zawodowe

Ten etap projektu odbywa się do 2 tygodni od zakończenia naboru. Doradztwo zawodowe trwa 2 godziny zegarowe i odbywa się w miejscu ustalonym przez uczestnika projektu. Dla naborów:
– 7.01 – 3.02.2022 r. doradztwo odbywa się do 17 lutego;
– 7.02 – 24.02.2022 r. doradztwo odbywa się do 10 marca;
– 28.02 – 17.03.2022 r. doradztwo odbywa się do 3 kwietnia;
– 21.03 – 7.04.2022 r. doradztwo odbywa się do 21 kwietnia;
– 11.04 – 28.04.2022 r.  doradztwo odbywa się do 12 maja.

3. Harmonogram szkoleń „ABC Przedsiębiorczości”

Szkolenie przygotowujące do założenia własnej działalności gospodarczej w wymiarze 48 godzin tj. 6 dni szkoleniowych po 8h każdy. Aby zaliczyć udział w szkoleniach musisz wziąć udział min. w 80% godzin szkoleniowych tj. 38,4 godzin.

Szkolenie składa się z następujących części:

– formalno-prawno-podatkowej tj.: działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych, księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS, inne źródła finansowania działalności gospodarczej, sporządzenie biznesplanu w części finansowej;

– marketingowo-biznesplanowej tj.: reklama i inne działania promocyjne, inne źródła finansowania działalności gospodarczej, sporządzenie biznesplanu i jego realizacja, negocjacje biznesowe, pozyskanie i obsługa klienta, radzenie sobie ze stresem i konfliktem.

Na poziomie podstawowym część I trwa 24h i część II również trwa 24h. Szkolenia odbywają się w formie online lub w Katowicach lub w Rybniku – w zależności od ilości rekrutowanych osób z danych lokalizacji.

Zaplanowane terminy szkoleń to:

  • 13, 18, 25 maja 2022 r. – część marketingowo-biznesowa;
  • 16, 20, 23 maja 2022 r. – część formalno-prawno-podatkowa.

Pamiętaj, że wskazane terminy mogą ulec zmianie.

4. Praca nad Twoim biznesplanem

Praca z ekspertem dotacyjnym nad biznesplanem, która trwa 5 godzin. Uczestnicy i uczestniczki projektu samodzielnie ustalają daty spotkań z ekspertką dotacyjną. Na spotkaniach są konsultowane indywidualne zapisy w opracowywanych biznesplanach.

5. Ostatnie kroki przed dotacją

I na koniec możesz złożyć biznesplan, założyć działalność oraz podpisać umowę o dotację do Twojej nowej firmy.

Pamiętaj, że wszystkie wzory dokumentów projektowych znajdziesz tutaj lub na stronie www Lidera projektu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, albo z nami porozmawiać o Twojej indywidualnej sytuacji, napisz do nas. Możesz też do nas zadzwonić lub umówić się na indywidualne spotkanie przed złożeniem dokumentów. Wybierz z proponowanych form kontaktu 🙂

Skip to content