Zgłoś się po Twoją dotację

Zgłoś się po Twoją dotację

Abyś mógł zgłosić się po Twoją dotację powinieneś wykonać następujące kroki:

1. przeczytaj regulamin rekrutacji:

Regulamin rekrutacji

2. wypełnij formularz zgłoszeniowy:

Wzór formularza zgłoszeniowego

3. wypełnij zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
4. poproś o zaświadczenie z ZUS o byciu osobą nieobjętą składkami ZUS:

Zał. 1.8 wzór zaświadczenia ZUS

Zał. 1.8 uzupelniony_wzór druku US-7

5. Wyślij dokumenty do biura projektu:

ul. Celna 51, 44-341 Gołkowice

Możesz też je przywieźć osobiście w godzinach 8 – 16.00

Dokumenty możesz też oddać osobiście w Biurach Stowarzyszenia MOST na ul. Wolności 274 w Zabrzu oraz na ul. Kopernika 14 w Katowicach.

Dodatkowe informacje:

Projekt, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Wiedza, Edukacja Rozwój będzie realizowany do końca marca 2023 r. W projekcie 48 osób niepracujących, nieaktywnych zawodowo i nie uczących się otrzyma pomoc w założeniu działalności, dofinansowanie do niej oraz wsparcie pomostowe

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem projektu pod nr 575 300 928.

Dodatkowe dokumenty:

Od dnia 6 lipca zmianie ulegają następujące pliki:

Skip to content