Dokumenty zgłoszeniowe do projektu Samodzielni!

Dokumenty zgłoszeniowe do projektu Samodzielni!

Projekt Samodzielni! jest projektem dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z czym jest realizowany w oparciu o Standard realizacji usługi w zakresie wsparcia bezzwrotnego na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Zgodnie ze Standardem dokumenty są podzielone na dwa komplety. Ten niezbędny na etapie do zgłoszenia swojego udziału do projektu oraz ten, który przyda Ci się na etapie składania biznesplanu i wnioskowania o dotację.

Ten wpis jest bardzo długi, gdyż dokumentów jest sporo. Skróconą listę dokumentów niezbędnych na etapie zgłaszania się do projektu znajdziesz w tym artykule.

Etap 1: Formularze zgłoszeniowe do projektu

Zał. 1.8 wniosek US7 oraz materiały informacyjne

Etap 2: Biznesplan, wniosek o dotację i umowy dotacyjne

Skip to content