Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości to jednostka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Centrum pełni rolę instytucji pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Oznacza to, że w Centrum można uzyskać informację o aktualnych konkursach grantowych dla przedsiębiorców. Dodatkowo, Centrum przyjmuje i ocenia złożone przez przedsiębiorców wnioski o dofinansowanie.

Jednostka została utworzona uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 września 2007 roku i działa w formie jednostki budżetowej

Siedziba ŚCP znajduje się w Chorzowie w biurowcu Silesia Office Center przy ulicy Katowickiej.

Zakres działania Centrum

Centrum prowadzi działalność na podstawie swojego statutu uchwalanego przez Sejmik Województwa Śląskiego. Zakres działania obejmuje pełnienie funkcji tzw. Instytucji Pośredniczącej realizującej czynności przewidziane w ramach regionalnych programów operacyjnych województwa śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL 2007-2013) oraz 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020). Bieżąca działalność obejmuje zadania związane m.in. z:

  • przygotowaniem i ogłaszaniem naborów i oceną zgłoszonych projektów;
  • podpisywaniem umów;
  • prowadzeniem rozliczeń realizowanych projektów, oraz ich monitorowaniem;
  • kontrolą realizacji projektów;
  • prowadzeniem działań promocyjnych i informacyjnych;
  • obsługą systemu informatycznego używanego do obsługi projektów.

W związku z trwającą zmiana okresów programowania do obecnych zadań Centrum należy zamknięcie już realizowanych projektów. Kolejne nabory będą ogłaszane po pozytywnym przyjęciu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021 – 2028.

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

Dane kontaktowe Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości:

Nazwa: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Adres:ul. Katowicka 47
41-500 Chorzów

Telefony: +48 32 743 91 60

Fax: +48 32 743 91 61

e-mail: scp@scp-slask.pl

Punkt kontaktowy: punkt.kontaktowy@scp-slask.pl

Poznaj inne instytucje wspierające przedsiębiorców w województwie śląskim.

Skip to content