Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości to miejska jednostka powołana z inicjatywy Prezydenta Miasta Zabrze w strukturach Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Głównym zadaniem Centrum jest profesjonalna i kompleksowa pomoc przy rejestracji, zawieszaniu i wyrejestrowaniu działalności gospodarczej.

Oferta Centrum

Działającym firmom Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości świadczy usługi poradnicze i szkoleniowe z zakresu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności przedsiębiorców oraz rozwoju prowadzonej firmy. Dodatkowo Centrum promuje zabrzańskie przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zabrza. Te działania są realizowane w formie pikników, festynów, spotkań w szkołach, konkursów, itp.

Do zadań Centrum należy, w szczególności:

 1. wspieranie przedsiębiorców oraz osób planujących założenie działalności gospodarczej. To działanie jest realizowane m.in. poprzez przyjmowanie i przesyłanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 2. prowadzenie spraw z zakresu archiwizacji dokumentacji w zakresie ewidencji działalności gospodarczej,
 3. wydawanie dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 4. udzielanie informacji o instrumentach wsparcia finansowego na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej tj. o konkursach grantowych, pożyczkach, dotacjach, itp.,
 5. współpraca z organizacjami, instytucjami, przedsiębiorcami i innymi podmiotami w celu rozwoju przedsiębiorczości w mieście,
 6. tworzenie programów z zakresu pomocy przedsiębiorcom i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
 7. prowadzenie akcji promocyjno-informacyjnych dotyczących m.in.: programów i innych działań skierowanych do przedsiębiorców i przyszłych przedsiębiorców. Dodatkowo Centrum wspiera uczniów i studentów w zakresie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 8. koordynacja działań związanych z organizacją konkursu „Zabrzański Biznesplan”, w którym jego uczestnicy zgłaszają pomysły biznesowe. Następnie najlepsze biznesplany są promowane, a ich autorzy otrzymują nagrody od partnerów programu,
 9. organizacja wydarzeń promujących rozwój przedsiębiorczości w mieście,
 10. koordynacja działań związanych z organizacją szkoleń w ramach rozwoju przedsiębiorczości w mieście,
 11. koordynacja prac związanych z realizacją założeń Lokalnego Planu Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji o działaniach Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz aktualny grafik szkoleń znajdziesz na tej stronie www oraz na ich profilu na Facebook.

Kontakt:

ul. Powstańców Śląskich 3
41-800 Zabrze
tel.: (32) 27 39 770 lub (32) 27 39 773
e-mail: sekretariat_zcrp@um.zabrze.pl 
e-mail: zcrp@um.zabrze.pl

Centrum jest czynne:
poniedziałek w godz. 7.30-17.00
wtorek-piątek w godz. 7.30-15.30.

Polecamy też działalności gospodarcze prowadzone na terenie Zabrza przez uczestników i uczestniczki projektu Samodzielni:

 1. Full Beauty – profesjonalny gabinet kosmetyczny w Zabrzu.
Skip to content