Aktualne i planowane konkursy grantowe dla przedsiębiorców w województwie śląskim

Aktualne i planowane konkursy grantowe dla przedsiębiorców w województwie śląskim

8 maja Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego rozpoczął nabór wniosków z zakresu edukacji przedszkolnej, a już wkrótce ogłosi kolejne. Zobacz, jakie konkursy grantowe dla przedsiębiorców są planowane do ogłoszenia w najbliższym czasie. Warto zauważyć, że konkursów otwartych dla wszystkich (tj. niekonkurencyjnych) nie ma jeszcze zbyt dużo. Jednak już teraz warto „trzymać rękę na pulsie” i śledzić strony poświęcone Funduszom Europejskim.

Dla przedszkoli

Edukacja - ikona Edukacja przedszkolna

Nabór konkurencyjny nr FESL.06.01-IZ.01-019/23

Ikona start Start naboru: 8 maja 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 1 lipca 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • Instytucje nauki i edukacji,
 • Partnerzy społeczni,
 • Administracja publiczna,
 • Instytucje wspierające biznes,
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • Przedsiębiorstwa.

Ikona na co? Na co?

Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez:

 • organizację zajęć dodatkowych,
 • doposażenie placówek,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji kadry pedagogicznej.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 78 mln zł

Transformacja przedsiębiorstw

Ikona - transformacja Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

Nabór konkurencyjny nr FESL.10.03-IP.01-026/23

Ikona start Start naboru: 22 maja 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie: 4 lipca 2023 r.

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Ikona dla kogo? Dla kogo?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Ikona na co? Na co?

Makroinwestycje w MŚP, np.:

 • środki trwałe/dostawy,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • roboty budowlane,
 • nieruchomości,
 • szkolenia,
 • koszty pośrednie.

Ikona budżet Budżet naboru: ok. 413 mln zł


Ikona - transformacja Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu

Nabór konkurencyjny

Ikona start Start naboru: 31 maja 2023 r.

Ikona zakończenie Zakończenie:

Ikona instytucja Instytucja organizująca: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ikona dla kogo? Dla kogo?

 • Administracja publiczna,
 • Służby publiczne – instytucje kultury,
 • Partnerstwa,
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

Ikona na co? Na co?

Inwestycje polegające na zagospodarowaniu terenów i obiektów na terenach poprzemysłowych, zdewastowanych i zdegradowanych na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne i edukacyjne.

Konkursy grantowe dla przedsiębiorców – dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje o każdym naborze znajdziesz po jego ogłoszeniu w dziale: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Przeczytaj też nasz artykuł o Funduszach Europejskich dla województwa śląskiego.

Skip to content