I marcowy nabór pomysłów na własną firmę

I marcowy nabór pomysłów na własną firmę

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu kolejnego naboru wniosków na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu „Samodzielni!” o numerze POWR.01.02.01-24-0067/20. Osoby mieszkające na terenie powiatów raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego, Rybnika, Jastrzębia-Zdrój, Żor, powiatów będzińskiego, bieruńsko-lędzińskiego, gliwickiego, lublinieckiego, mikołowskiego, pszczyńskiego, tarnogórskiego, zawierciańskiego, Bytomia, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Jaworzna, Katowic, Mysłowic, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Sosnowca, Świętochłowic, Tych i Zabrza, które nie pracują, nie uczą się i nie są zarejestrowane w PUP mogą zgarnąć do 38 650 zł na swoją Nową Firmę i jej rozwój. Marcowy nabór pomysłów i wniosków trwa od 28 lutego – 17 marca 2022 r. 

Dla kogo?

Uczestnikiem i uczestniczką projektu mogą zostać osoby, które spełniają wszystkie niżej wymienione warunki: 

 1. są bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy;
 2. są w wieku 18-29;
 3. nie kształcą się;
 4. nie szkolą się (do 4 tygodni po zakończeniu szkolenia);
 5. zamieszkują obszar subregionu zachodniego lub centralnego województwa śląskiego tj.: powiaty: powiat raciborski, powiat rybnicki, powiat wodzisławski, Miasto Rybnik, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Miasto Żory, będziński, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, gliwicki, Jaworzno, Katowice, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, Piekary Śląskie, pszczyński, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, tarnogórski, Tychy, Zabrze, zawierciański.
 6. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 z powodu COVID-19;
 7. do 2 lat wstecz nie opuściły pieczy zastępczej;
 8. nie są absolwentami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych oraz nie są osobami, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu);
 9. nie są matkami przebywającymi w domach samotnej matki;
 10. do dwóch lat wstecz nie opuściły zakładu karnego lub poprawczego, aresztu śledczego, schroniska dla nieletnich;
 11. do dwóch lat wstecz nie zakończyły nauki w szkole specjalnej;
 12. nie są osobami, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie);
 13. nie są imigrantami, reemigrantami oraz osobami odchodzącymi z rolnictwa.

Aby wziąć udział w naborze pomysłów powinieneś wykonać następujące kroki:

1. przeczytaj regulamin rekrutacji:

Regulamin rekrutacji

2. wypełnij formularz zgłoszeniowy:

Wzór formularza zgłoszeniowego

3. wypełnij zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Zał. 1.7-oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

4. poproś o zaświadczenie z ZUS o byciu osobą nieobjętą składkami ZUS:

Zał. 1.8 wzór zaświadczenia ZUS

Zał. 1.8 uzupelniony_wzór druku US-7

5. Wyślij dokumenty do biura projektu:

ul. Celna 51, 44-341 Gołkowice

Możesz też je przywieźć osobiście w godzinach 8 – 16.00

Dokumenty możesz też oddać osobiście w Biurach Stowarzyszenia MOST na ul. Wolności 274 w Zabrzu oraz na ul. Kopernika 14 w Katowicach.

Marcowy nabór pomysłów – dodatkowe informacje:

Projekt, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Wiedza, Edukacja Rozwój będzie realizowany do końca marca 2023 r. W projekcie 48 osób niepracujących, nieaktywnych zawodowo i nie uczących się otrzyma pomoc w założeniu działalności, dofinansowanie do niej oraz wsparcie pomostowe

Wszystkie dokumenty projektowe są dostępne tutaj

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem projektu pod nr 575 300 928.

Zobaczcie, jakie piękne paznokcie powstają w firmach, które powstały w ramach projektu.

Skip to content