KATOwizje 2022 – konkurs dla firm odpowiedzialnych społecznie

KATOwizje 2022 – konkurs dla firm odpowiedzialnych społecznie

Ruszyła III edycja konkursu „Katowizje 2022 – Firma Społecznie Odpowiedzialna”, organizowanego przez Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink. Inicjatywa ma w założeniu wyróżniać  najciekawsze działania przedstawicieli firm z sektora MMŚP w dziedzinie CSR czyli tzw.  społecznej odpowiedzialności biznesu.

Katowizje już po raz trzeci dają szansę lokalnym mikro, małym i średnim firmom, które inwestują, kreują i wdrażają narzędzia oraz rozwiązania, mające służyć lokalnym społecznościom i środowisku naturalnemu. 

Szukamy liderów takich działań w waszych dzielnicach!

Zgłoszenia mogą dokonać zarówno same firmy, jak i organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy! Laureaci otrzymają tytuł firmy społecznie odpowiedzialnej oraz nagrody finansowe Prezydenta Miasta Katowice:

  • I miejsce – 3 000 zł,
  • II miejsce –  2 000 zł,
  • III miejsce –  1 000 zł.

Firmy działające społecznie można zgłaszać do 30.11.2022 r. 

Formularze zgłoszeniowe należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Katowice lub przesłać na adres Wydziału Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, 40-003 Katowice, w zamkniętej kopercie. Kopertę należy podpisać: „Katowizje – Firma Społecznie Odpowiedzialna – Wydział Obsługi Inwestorów”, bądź drogą elektroniczną na adres: rawa.ink@katowice.eu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: rawaink.katowice.eu.  

W poprzedniej edycji konkursu I nagrodę w wysokości 3.000 zł i tytuł firmy społecznie odpowiedzialnej otrzymała firma Little Bit Academy za projekt „C0DE.DES1GN.GAME”, z kolei II nagrodę w wysokości 2.000 i tytuł firmy społecznie odpowiedzialnej otrzymała firma Planeta Jublama Sp. z o.o. za projekt „Godzina dla Ziemi z Bajką Pana Kleksa”.

Skip to content