10 edycja konkursu „Zabrzański biznesplan”

10 edycja konkursu „Zabrzański biznesplan”

Wystartowała 10 jubileuszowa edycja Konkursu „ZABRZAŃSKI BIZNESPLAN”. Konkurs zainicjowała Prezydent Miasta Zabrze, dr Małgorzata Mańka-Szulik. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorczych osób planujących otworzyć własny biznes lub rozwinąć już istniejącą firmę.

Celem konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości i pobudzenie aktywności mieszkańców w kierunku podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Zabrzu. Uczestnicy mogą liczyć na cenne nagrody ufundowane przez organizatorów oraz partnerów, którymi są firmy i instytucje od wielu lat funkcjonujące na rynku. Łączna pula nagród w dziewiątej edycji konkursu wyniosła ponad 200 tys. zł i nie inaczej będzie i tym razem.

Jak się zgłosić do konkursu?

Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie uczestnicy powinni złożyć wypełnione formularze, w których sporządzą biznesplan (do 30 grudnia). W drugim etapie konkursu nadesłane biznesplany oceni pod względem formalnym i merytorycznym przez Kapituła konkursu. Podczas finałowej gali ogłoszone zostaną wyniki i wręczone nagrody oraz wyróżnienia.

Aby prawidłowo wypełnić formularze należy zapoznać się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie UM Zabrze.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 grudnia 2022 r.!

Dodatkowe informacje o konkursie Zabrzański biznesplan:

Szczegółowych informacji nt. konkursu „Zabrzański Biznesplan” udziela Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (ul. Powstańców Śląskich 3, nr tel. 32 2739776, e-mail: sekretariat_zcrp@um.zabrze.pl).

Skip to content